Victorem Investments
Menu

Profiel

Investeren is voor Victorem Investments NV in principe op iedere branche of sector van toepassing. Uitgangspunt hierbij vormt in alle gevallen de vertrouwensbasis tussen investeringsobject en investeringsmaatschappij. Hoewel er geen sprake is van een specifieke sectorfocus en/of -voorkeur, vonden investeringen plaats in o.a. de detailhandel, food- en textielsector, alsook in de automobiel- en beveiligingsbranche. Een andere belangrijke sector vormt de bouwnijverheid. Investeren kan op velerlei manieren. In bedrijven, producten, diensten, maar ook in personen. Wat de bouwsector betreft staat Victorem Investments NV voor menig succesvol gerealiseerd vastgoedproject, al dan niet op basis van Total Cost of Ownerschip. Bouwprojecten variëren van zorginstellingen, woningen en bedrijfsgebouwen tot winkels en kantoren.